bootstrap slideshow

Obezbijedite svojim najmilijima sigurnu starost

AGAPE 

Dom za stare i iznemogle osobe

Mobirise

AGAPE

Dom za stare i iznemogle osobe AGAPE pruža starijim i iznemoglim osobama slijedeće usluge: moderan i kvalitetno opremljen prostor za stanovanje s centralnim grijanjem,TV, domaću kuhinju iz vlastitog restorana, brigu o zdravlju i higijeni, zdravstvena njega i pomoć ljekara te strućnog osoblja , udobnost, rekreacija, radna terapija, servis čišćenja, pranja i peglanja odjeće,frizera i pedikira. A za posjetioce i goste koji bi željeli da provedu trenutak više kod nas tu su i kafe bar sa restoranom,trgovinom i lijepo opremljenim apartmanom za noćenje

Mobirise

STARAČKI DOM

Starački dom je ustanova za starije osobe koje nemaju mogućnosti da žive sami. Za ovo može postojati više razloga ali duboka starost u kombinaciji sa bolešću je glavni.

Mobirise

BRIGA I ZAŠTITA

Uobičajeno je da starački domovi za svoje korisnike nude zajedničke površine za rekreaciju, jelo i druženje, a da korisnici usluga doma imaju posebne apartmane. Nivo usluga u staračkim domovima dosta varira u zavisnosti od države ili mjesta gdje se nalazi dom pa do cijene boravka u istom. .

O nama


Savremeni način i tempo života,nastojanja da se u teškim ekomomskim trenutcima obezbijedi makar i dovoljan prihod koji treba da podmiri egzistencijalne potrebe,uzrokovao je promjene kod svakog pojedinca,iziskujući maksimalne radne napore i angažovanje u tom pravcu,a što je sa druge strane napravilo veliku posljedicu gubitka slobodnog vremena.To vrijeme ko koje nam nedostaje je ono koje bismo trebali posvetiti svojoj porodici I onima do kojih nam je stalo. Upravo takva situacija nas je natjerala da razmislimo o ovakvom mjestu kao što je AGAPE Dom za stara i iznemogla lica.


USLUGA

Mobirise

Medicinske usluge

Pomno birano i stručno selektirano osoblje daje garanciju zadovoljavanja svih zakonskih i moralnih zahtjeva spram osoba o kojima se mi brinemo. Redovito se prate vitalne funkcije korisnika:krvni pritisak, temperatura, puls, preko temperaturne liste vrši se kontrola unosa lijekova, tečnosti.

U konzultaciji s lljekarima naše osoblje može korisnicima dati osnovne medicinske usluge i pomoć. U slučajevima težih ili naglih pogoršanja zdravstvenog stanja naših korisnika, mi pozivamo hitnu pomoć i prevozimo ih u bolnicu. Nakon stabiliziranja stanja korisnici se vraćaju u naš dom.

Mobirise

Hrana

U okviru osnovne djelatnosti pored smještaja i njege obezbijeđena je i ishrana korisnika hranom koja se pod nadzorom stručnog i kvalifikovanog lica priprema upravo u našem objektu
Sama ishrana korisnikaje u potpunosti prilagođena,kako životnom dobu korisnika tako i svakom korisniku ponaosob ukoliko to zahtijeva njegovo zdravstveno stanje. 

Mobirise

Aktivnosti

Za pokretne korisnike posebno se brinemo za domaću atmosferu međusobnog druženja za vrijeme obroka u dnevnom boravku ili ljetnoj bašti. Obroci se serviraju za zajedničkim stolom, osim za korisnike koji zboj svog stanja privremeno ili stalno nisu u mogućnosti ustati iz kreveta.

Uslovi i smještaj


Dom za stare i iznemogle osobe AGAPE je ustanova osposobljena za brigu prema starim i iznemoglim osobama. Pored svakodnevne pažnje i njege koja im je posvećena i pružanje pomoći osnovnih životnih potreba, Dom za stare i iznemogle osobe AGAPE nudi prije svega društvenu aktivnost svojim stanarima, koja im je prijeko potrebna. Mnogo ljudi, koji u nedostatku vremena ili fizičke sposobnosti, nisu u mogućnosti ukazati potrebnu njegu svojim najmilijim, ukazali su na veliku potrebu za ustanovom ovakvog tipa.
Udoban smještaj i njega u lijepo uređenom komfornom prostoru (dvokrevetne i trokrevetne sobe, te apartmani) na raspolaganju su pokretnim i nepokretnim osobama.


Mi smo tu

DIREKTNIK KONTAKTOM NA TELEFON SA NAŠIM LJUBAZNIM OSOBLJEM MOŽETE BITI UPOZNATI SA SVIM DODATNIM DETALJIMA KOJE VAS INTERESUJU U VEZI DOMA I SMJEŠTAJA

Spremni smo za saradnju

Phone: +387 (0) 50 22 14 60
MOB:+387 (0)65 53 28 41 
Email: info@agape-mg.com

Addresa

AGAPE
Dom za stara i iznemogla lica         Podorugla bb
70260 Mrkonjić Grad BIH

Kontakt

Email: info@agape-mg.com           Mobil: +387 65 53 28 41
Tel: +387 50 22 14 60

Dodatak

Brošura AGAPE


PODIJELITE NAŠU STRANICU